Te Wairoa Tapokorau Whānui Trust

Nau Mai, Haere Mai Ki Te Pae Tukutuku o te Wairoa Tapokorau Whānui Trust

Communication

Economic Wellbeing

Leadership

Taiao

Tikanga

Ahi-Ka

Mauri

Welcome to the Website of Tapokorau Whanui Trust

Ta Maatau Tauāki Mihana

Tō maatau tirohanga

Upcoming events